Enter your keyword

Tingimused

Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning suhtume sellesse täie tõsidusega. Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid Pluss Puhastus OÜ järgib, leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid Pluss Puhastus OÜ teie kohta kogub, milleks neid kasutame ja kellel neile ligipääs on.

Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed.

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

Pluss Puhastus OÜ austab teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Meile on oluline, et saaksite oma õigusi ellu viia. Allpoolt leiate detaile selle kohta, kuidas seda teha.

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: Pluss Puhastus OÜ
Aadress: Heldri tee 12-2, 74001, Haabneeme alevik
E-post: info@plusspuhastus.ee

Pluss Puhastus OÜ andmekaitsespetsialistiga on võimalik kontakteeruda e-posti teel info@plusspuhastus.ee

Milliseid isikuandmeid Pluss Puhastus OÜ kogub ja kuidas neid kasutatakse?

Veebilehe sirvimise statistika

Pluss Puhastus OÜ soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta Pluss Puhastus OÜ kodulehte külastades muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.

Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab Pluss Puhastus OÜ automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Logid

Server, mis majutab Pluss Puhastus OÜ veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Küpsised

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul mäletada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele.

Olge palun teadlik, et kodulehel kasutatakse püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. Taolised küpsised aitavad meil suunata teile ka reklaami, mida näete eelkõige Facebookis ja/või Google’is, aga ka Instagramis ja/või YouTube’is.

Küpsiste keelamine ja kustutamine

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siinkohal märgime ära, et kui soovite nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.

Päringud

Kui soovite Pluss Puhastus OÜ kodulehe kaudu osta Pluss Puhastus OÜ-lt teenust või saada selle kohta rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@plusspuhastus.ee.

Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber). Kontaktivormi täitmisel seostatakse ka kõik senised teie kohta küpsistega salvestunud infokillud kontaktivormi kaudu edastatud isikuandmetega. Teisisõnu tekib nii-öelda kontakti ajalugu. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte ja selle esindajate kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)). Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi Pluss Puhastus OÜ töötajad. Kui esitate päringu kontaktivormi kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda ka meile IT teenuseid pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

Päringutest kogutud isikuandmeid säilitamine nii kaua kuni kehtib allkirjastatud kliendileping. Kui kliendilepingut ei allkirjastatud, siis säilitatakse isikuandmeid vaid statistilisel eesmärgil (müügistatistika) 5 aastat alates päringu esitamisest. Pluss Puhastus OÜ-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada

Kontakteerudes Pluss Puhastus OÜ-ga e-posti info@plusspuhastus.ee teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi:

-õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;

-õigust isikuandmete parandamisele;

-õigust isikuandmete kustutamisele;

-õigust isikuandmete ülekandmisele;

-õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;

-õigust nõusoleku tagasivõtmisele.

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest.

Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust allpool viidatud e-posti aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

Kui Teil tekib küsimusi, pöörduge julgesti meie andmekaitseametniku poole kirjutades selleks aadressil info@plusspuhastus.ee

Basseini puhastus
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
KATUSE PESU
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
FASSAADI PUHASTAMINE
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
NAHKMÖÖBLI PUHASTAMINE
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
PEHME MÖÖBLI PUHASTAMINE
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

 

Sulge
VAIPADE JA VAIPKATETE PUHASTAMINE HINNAPÄRING
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
LOODUSKIVIDE PUHASTUS JA KAITSETÖÖTLUS HINNAPÄRING
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
LOODUSKIVIDE PUHASTUS JA KAITSETÖÖTLUS

Et looduskivi värskena ja kaunina püsiks, tuleb ka kivi impregneerida selleks ettenähtud vahenditega, et mustus ja vesi ei tungiks kivi sisse. Tavapärasel hooldamisel (puhastamisel) on oluline, et kasutataks neutraalse pH-ga puhastusvahendeid. Nii nagu õlitatud puitpõrandate puhul on vaja aegajalt teha hooldusõlitamist on ka looduskivi põrandate puhul kivi täiendavalt impregneerida. Hooldusvälp sõltub peamiselt kasutuskoormusest ja igapäevasest hooldusest. Impregneer on modifitseeritud oligomeer alkülalkoksüsilokaanile põhinev valmis toode, mis on ette nähtud kõrgekvaliteediliseks plekke-hülgavaks impregneerimiseks. Toode absorbeerub läbi kivi kapillaaride ja tungib sügavale kivisse. Katalüütilise reaktsiooni tulemusena formeerub polüsiloksaan ja plekke ning vett hülgav kaitsekiht. Aine reageerimisel kivi silikaatainetega moodustub efektiivne kulumiskindel kiht mitmeteks aastateks.

Sulge
KIVIPINDADE MIKROTEEMANTLIHVIMINE HINNAPÄRING
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
PUITPÕRANDATE HOOLDUSÕLITAMINE HINNAPÄRING
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
PÕRANDATE VAHATAMINE HINNAPÄRING
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
PVC PÕRANDATE SÜVAPESU HINNAPÄRING
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
EHITUS- JA REMONDIJÄRGNE PUHASTUS Päring
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
Suurpuhastuse hinnapäring
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
Hoolduskoristus hinnapäring
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
Aknapesu hinnapäring
Olen tutvunud Pluss Puhastus OÜ privaatsustingimustega

Sulge
Hoolduskoristus

on teenindusliik, mille käigus puhastusfirma hoolitseb Teie äripinna või kodu puhtuse ja korra eest kokkulepitud aegadel ja mahus. Koristaja ülesandeks  on igapäevaselt koristatavates ruumides kindlatel kellaaegadel kokkulepitud tööde teostamine:

Sulge